A A A
zahtev za sajt
Ako želite sajt samo na srpskom jeziku izaberite "ne", u suprotnom odaberite koliko jezika želite na sajtu.
Upišite url sajta npr kao www.sajt.com
Upišite okvirno broj stranica i njihova imena , npr. O nama, Usluge, Kontakt....
Pod materijalom za sajt se podrazumevaju tekstovi, fotografije, cenovnici...
Ako imate još zahteva a nismo ih spomenuli napišite ih ovde.