A A A
Brz razvoj interneta zahteva i aktivan rad na društvenim mrežama. Ipak, mnoge kompanije nemaju mogućnosti da sebi obezbede zapošljavanje stručne osobe koja bi se bavila samo ovim poslom. Ukoliko, pak, ovaj posao sačinjava samo deo obaveza nekog zaposlenog koji se bavi i ostalim aktivnostima može se lako desiti da neki od poslova zbog toga trpi štetu. Upravo je ovo razlog zašto se pojavljuju kompanije koje umesto vas održavaju društvene mreže na kojima se oglašavate i redovno ažururaju sadržaje delatnosti vaše kompanije na njima.

socijalne mreze

Naša kompanija nudi usluge održavanja vaših društvenih mreža i to prema sledećem rasporedu:

* otvaranje, kreiranje svih društvenih stranica (ukoliko ih već nemate) uz preporuku gde je najveća koncentracija vaše ciljne grupe (Facebook, Instagram, Google +, YouTube itd)

* mesečno ažuriranje vaših stranica – samostalno (mi za vas pronalazimo materijale i pišemo sadržaje) ili unosimo vaše već postojeće materijale

* tri puta nedeljno ažuriranje sadržaja vaših stranica

* pravljenje reklamnih kampanja na FB i Instagramu uz realno naveden budžet od strane Facebook komanije

* izrada marketing plana za objavei oglašavanje (izrada plana se dodatno naplaćuje uz obavezne konsultacije sa naručiocem)

* analitika i statistika na društvenim mrežama svakog meseca se redovno dostavlja na mail naručioca

Zatražite ponudu za sajt